Kompletnu referenc listu u PDF formatu možete preuzeti OVDE.

LISTA IZVEDENIH LIFTOVA (najuži izbor)

Poslovna zgrada "Nelt", Karađorđeva 65, Beograd
Megatrend Univerzitet, Beograd - panotamski + prolazni
Hotel "Prestige" - Restoran "Bask", Beograd - panoramski MRL, VVVF
Henkel Merima, Kruševac - teretni sa pratiocem (visina dizanja 26,5 m)
Privredna Banka, Bulevar Kralja Aleksandra 70, Beograd - MRL, VVVF
Poslovna zgrada "Vorex", Novi Beograd - panoramski
Poslovna zgrada "Rad Commerce", Novi Beograd
Medicinski Centar, Surdulica (donacija THV, Nemačka)
Vrhovni Sud Srbije, Beograd - panoramski (donacija THV, Nemačka)
Beogradska Filharmonija - makazasta platforma (donacija Japana)
Apoteka "1. Maj" (kod "London"-a), Beograd
Obdanište, Mladenovac

*(Q - nosivost; H - hidraulični lift; E - električni lift )

 

2 x Q = 800 kg E
2 x Q = 630 kg H
Q = 630 kg E
Q = 3000 kg E
Q = 525 kg E
Q = 400 kg H
Q = 400 kg H
Q = 1000 kg H
Q = 250 kg H
Q = 300 kg H
Q = 50 kg E
Q = 100 kg E


LISTA URAĐENIH GLAVNIH PROJEKATA LIFTOVA I ESKALATORA (najuži izbor)

Beogradska ARENA, Novi Beograd
- 10 putničkih liftova,
- 1 teretni lift
- 4 kraka eskalatora, visine dizanja 8 m, bez srednjeg oslonca

Poslovni objekat "Atrium", Novi Beograd
- 3 putnička panoramska lifta
- 1 maloteretni lift

Hotel "Metropol", Beograd
- 13 putničkih liftova
- 2 lifta za prevoz automobila